Stopy odporne na korozję

Corrosion Resistant Alloys

Stopy odporne na korozję (znane również jako CRA — corrosion resistant alloys) zapewniają długotrwałą odporność na korozję różnych elementów mających styczność ze środowiskami związanymi z produkcją ropy naftowej oraz gazu. Są to na przykład podziemne przewody rurowe i elementy krytyczne dla bezpieczeństwa, rury, wymienniki ciepła, zbiorniki, zawory, elementy i zawory głowic wiertniczych oraz wiele innych przyrządów.

Można wybierać spośród wielu różnych stopów odpornych na korozję, które z reguły kategoryzuje się wg poziomu odporności w określonym środowisku.

Oto niektóre parametry środowiskowe, które mają wpływ na korozję w przypadku stopów odpornych na korozję:

  • Temperatura
  • Ciśnienie cząstkowe CO₂
  • Obecność siarki
  • Odczyn pH środowiska
  • Stężenie jonów chlorkowych
  • Ciśnienie cząstkowe H₂S

Powyższe parametry mogą mieć wpływ na:

  • Stabilność warstwy pasywnej (zapoczątkowanie korozji ogólnej lub wżerów)
  • Łatwość repasywacji zapoczątkowanych wżerów
  • Tempo rozpuszczania metalu z wżerów
  • Ryzyko pękania korozyjnego naprężeniowego (SCC), zapoczątkowanie i rozprzestrzenianie się

Metody wyboru stopów odpornych na korozję

Metody wyboru stopów odpornych na korozję (CRA) na potrzeby wytwarzania i przesyłu oleju i gazu korozyjnego mogą być skomplikowanym oraz problematycznym zadaniem, a w razie nieprawidłowego zastosowania mogą doprowadzić do błędów w stosowaniu i zawodnego funkcjonowania stopu CRA w określonym środowisku roboczym.

Firmy oraz osoby wybierają stopy odporne na korozję korzystają z wielu różnych sposobów, uwzględniając przewidywane warunki przewodów przesyłowych oraz odwiertów. W razie posiadania dostępu do dużych obiektów badawczych, standardowa procedura obejmuje opracowanie i wykorzystanie programu testowego w celu przeprowadzenia symulacji warunków panujących w określonym środowisku (np. przewody przesyłowe a odwiert wgłębny). Na podstawie rezultatów typowana jest grupa stopów będących potencjalnymi alternatywami. Zamiast testować wszystkie te stopy za jednym razem, łatwiej, szybciej i taniej jest przetestować w tym samym czasie jedynie kilku najbardziej prawdopodobnych opcji.

Czas realizacji tej metody wyboru i uzyskania satysfakcjonujących rezultatów może wynosić od roku do trzech lat i wiązać się ze znacznym kosztem. Innym sposobem wyboru stopu odpornego na korozję jest przeanalizowanie danych korozji dla oczekiwanych warunków roboczych, co w łatwy sposób umożliwi wyeliminowanie nienadających się stopów. Następnie można przeprowadzić testy w celu dalszego zawężenia opcji wyboru.

Oto kilka przykładów stopów odpornych na korozję oraz warunki, w których najlepiej się sprawdzają:

316L (stal nierdzewna austenityczna)

Stop Alloy 316L stosuje się powszechnie do powłok zbiorników, przewodów powierzchniowych oraz rur platerowanych. Jako że są to jego główne zastosowania, należy zwrócić szczególną uwagę, aby instalacja była całkowicie odpowietrzona. W stopie 316L w obecności tlenu będą pojawiać się wżery, nawet w przypadku styczności z zimną wodą morską.

Alloy 22

Stop Alloy 22 odznacza się wyjątkową odpornością na korozję w wielu różnych środowiskach korozyjnych. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na mokry chlor oraz mieszanki zawierające kwas azotowy lub kwasy utleniające z jonami chloru. Można również oczekiwać odporności na kwasy redukujące, jak kwas siarkowy i solny. Inne korozyjne substancje chemiczne, na które ten stop jest odporny, to utleniające chlorki kwasowe, mokry chlor, kwas mrówkowy i octowy, chlorki żelaza i miedzi, woda morska, solanka oraz wiele zmieszanych lub zanieczyszczonych roztworów chemicznych, zarówno organicznych jak i nieorganicznych.

ZERON® 100

ZERON® 100 wykazuje doskonałą odporność na korozję szczelinową i wżery w ciepłej wodzie morskiej i odznacza się rewelacyjną odpornością na pękanie korozyjne naprężeniowe.

NeoNickel oferuje metale i stopy odporne na korozję na terenie całej Europy. Prosimy o kontakt dziś, aby uzyskać więcej informacji!