NeoNickel

Przetwórstwo cieplne

thermal-processing-header.webp

Nasz bogaty asortyment obejmuje różnorodny zakres stopów odpornych na wysoką temperaturę, które odznaczają się dużą wytrzymałością oraz odpornością na utlenianie, w przypadku urządzeń pracujących w temperaturze 537–1232°C.

Stopy

Stale nierdzewne (4)
Stopy niklu (8)

Możliwości obróbki

Nasze usługi cięcia obejmują cięcie strumieniem wodnym, laserem i piłą taśmową.

Zastosowania

OBRÓBKA CIEPLNA

Nasze stopy do przetwarzania termicznego stosuje się do wytwarzania koszy z ramy prętowej, karbowanych osłon oraz innego osprzętu używanego do przenoszenia części poddawanych obróbce cieplnej do pieca oraz z pieca. W piecach nasze stopy wykorzystuje się w promiennikach rurowych, wentylatorach, tłumikach, wewnętrznych pokrywach, pasach itp. RA330® jest roboczym stopem odznaczającym się dobrą wytrzymałością, odpornością na nawęglanie oraz odpornością na zmęczenie cieplne po wielokrotnych cyklach cieplnych. Stop RA330® jest również odporny na wytwarzanie fazy sigma, dzięki czemu zachowuje swoją plastyczność, umożliwiając prostowanie i/lub naprawę spawów w celu wydłużenia żywotności połączenia. Nasze stopy stosuje się powszechnie w różnych zastosowaniach obejmujących obróbkę cieplną, np. wyżarzanie, obróbkę podciśnieniową, hartowanie neutralne, nawęglanie, topienie soli oraz wiele innych zastosowań.

WALCOWNIE METALI I ALUMINIUM

Nasze materiały stosuje się do wytwarzania części takich jak promienniki rurowe, wewnętrzne pokrywy, kołpaki i rynny odwęglania tlenowego argonu (AOD) , rolki piecowe, osłony termiczne, rekuperatory, palniki i lance wtrysku węgla. Do zastosowań tych często wykorzystuje się stopy 309/309S, 310S lub 601, ale jeśli wymagana jest wysoka wytrzymałość, stosuje się stopy 253 MA® lub 602 CA®.

METALE PROSZKOWE

Stopy do przetwarzania termicznego stosuje się przy produkcji proszku żelaza oraz gotowych spiekanych części. Stopy 253 MA® i RA330® wykorzystuje się do wytwarzania blaszanych pasów i tłumików do wyżarzania proszków żelaza. Większość spiekanych tłumików z reguły powstaje ze stopów RA330® lub 601. Stopy RA333®, 602 CA® i 601 są również często wykorzystywane do wytwarzania tłumików i łodzi w celu ograniczenia proszkowania molibdenu i wolframu.

ELEKTROWNIE

Elektrownie węglowe wymagają stosowania stopów odznaczających się wysoką wytrzymałością oraz odpornością na utlenianie w wyższej temperaturze, jak również stopów odpornych na gorącą korozję w postaci siarczkowania i ścierania. W większości zastosowań stosuje się niższe stopy niklu, ponieważ lepiej tolerują one siarkę niż stopy bazujące na niklu. Stopy jak 309/309S, 310S, oraz 253 MA® stosuje się powszechnie do wytwarzania elementów takich jak dysze węglowe, palniki, osłony rurowe, wsporniki rurowe, cyklonowe rury zanurzeniowe oraz dmuchawy sadzy.

ZASTOSOWANIA W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM I RAFINERYJNYM

Rafinerie wykorzystują stopy do przetwarzania termicznego w procesie podgrzewania ropy naftowej przed destylacją. Materiały jak stop nierdzewny 310S są powszechnie wykorzystywane w piecach do palników, natomiast stopy 310S, 253 MA® i RA330®, w formie ciężkich płyt, stosuje się do wsporników rurowych oraz wieszaków. Stopy do przetwarzania termicznego są również wykorzystywane do wytwarzania końcówek pochodni, które utleniają i niszczą gazy odlotowe w rafinerii.

Stopy jak 800H/AT wykorzystuje się w piecach reformowania metanu do wytwarzania rur, przewodów elastycznych, komór wylotowych, kanałów obejściowych itp. Tam gdzie temperatury i warunki nawęglania stwarzają problem związany z pyleniem metalu, powszechnie stosuje się stopy jak 602 CA® i RA333®. Przy produkcji kwasu azotowego stopy do przetwarzania termicznego stosuje się do wytwarzania koszy i kratownic wspornikowych katalizatora.

Kosze prętowe
Osłony karbowane
Promienniki rurowe
Mufle piecowe
Pasy piecowe
Obróbka próżniowa
Wyżarzanie
Wałki piecowe
Kotwice / wieszaki
Dumni członkowie Brytyjskiego Stowarzyszenia Zaworów i SiłownikówDumni członkowie Brytyjskiego Stowarzyszenia Zaworów i Siłowników