Stopy niklu do środowisk korozyjnych

Gdy pracuje się w środowiskach korozyjnym chemicznie, gama wszechstronnych stopów niklu może sprostać złożonym procesom oraz strumieniom odpadów, zapewniając wyjątkową odporność na działanie określonych substancji chemicznych. Na przykład, w porównaniu ze stalą nierdzewną, stopy te są mniej podatne na korozję naprężeniową, wżery, pękanie oraz podobne problemy w podgrzanych roztworach chlorków.

Poniższe informacje stanowią wprowadzenie do skutecznego wykorzystania gamy stopów niklu w środowiskach korozyjnych. Jeśli są Państwo zainteresowani szczegółowym omówieniem konkretnego zastosowania, zachęcamy do kontaktu z ekspertami firmy NeoNickel.

Właściwości stopów niklu

Oczywiście w branżach, w których stosuje się procesy chemiczne, mamy do czynienia z wieloma różnymi środowiskami roboczymi. Jednak można powiedzieć, że właściwości materiałów metalowych stosowanych w tych procesach można ocenić na podstawie ich stopnia odporności na stosunkową niewielką grupę żrących kwasów nieorganicznych. Przede wszystkim będzie to kwas siarkowy, solny oraz fluorowodorowy. Prawdopodobnie ocenie również będzie podlegać oddziaływanie żelaza żelazowego oraz innych elementów.

Nikiel oraz stopy niklu są metalami, które w pewnych roztworach żrących, odznaczały się najwyższym poziomem odporności na korozję. Mówiąc bardzo ogólnie, im wyższa zawartość niklu w stopie, tym niższy współczynnik zaobserwowanej korozji. Odporność ta wynika z powstania nierozpuszczalnych soli i wodorotlenków metalu, które spowalniają proces rozpuszczania.

Gdzie najlepiej stosować główne typy stopu niklu?

Przeanalizujmy te stopy pod względem głównych składników stopowych. Sam nikiel jest głównie przeznaczony do roztworów żrących. W przypadku łagodniejszych roztworów redukujących, takich jak fluorowodorowy, stosowany jest stop niklu i miedzi. Do pracy z silnym środkiem redukującym lepszym wyborem może być stop zawierający molibden.

W procesach związanych z utlenianiem zalecany będzie stop niklu, żelaza i chromu. Natomiast dla substancji ponadtlenkowych odpowiednim wyborem będzie stop niklu, chromu i krzemu. W końcu stop niklu, chromu i molibdenu jest na tyle wszechstronny, że może sobie poradzić we wszystkich tych środowiskach.

Zastosowanie miedzi, molibdenu lub wolframu w stopie pomaga zwiększyć naturalną odporność niklu, jak również w znacznym stopniu go wzmacnia. Z drugiej strony chrom pomaga w tworzeniu pasywnych warstw, które pomagają spowolnić procesy korozyjne. W razie wysokiego ryzyka korozyjnego, gdzie nie można utrzymać tych warstw, lepszym wyborem jest krzem, który chroni materiał, wytwarzając ochronne tlenki.

Konsultacja z NeoNickel

Niniejsze wprowadzenie do stopów niklu przedstawiające ich właściwości oraz zastosowania, jest jedynie wstępem do bardziej szczegółowej rozmowy na temat określonych wymagań klienta.

W związku z tym warto porozmawiać z prawdziwymi ekspertami w tej dziedzinie. Jesteśmy wiodącym dostawcą wysokosprawnych stopów dla czołowych europejskich przedsiębiorstw. Takie doświadczenie dowodzi, że nasi specjaliści ds. metalurgii w pełni rozumieją niepowtarzalne i wysokie wymagania trudnych środowisk, w których wykorzystywane są nasze produkty. Możemy zaoferować najwyższej klasy produkty w formie płyt, arkuszy, prętów oraz w innych formach.