• Stopy kobaltu

Choose an Alloy

Stopy kobaltu

Kobalt jest przydatny w zastosowaniach i sektorach, które mogą wykorzystać jego właściwości magnetyczne, odporność na korozję, wytrzymałość na zużycie oraz wytrzymałość w wyższych temperaturach.
Do czego mogą być stosowane stopy kobaltu?
Dzięki doskonałej odporności na korozję i wysoką temperaturę stopy kobaltu są wykorzystywane w różnych zastosowaniach, w tym w sektorze lotniczym, morskim, medycznym oraz w zastosowaniach przemysłowych. Kobalt, jako podstawowy składnik stopów kobaltu omówionych w tym artykule, jest również ważnym składnikiem innych materiałów:

Pigmentów barwnikowych
Nickel-base superalloys
Spiekanych węglików i stali narzędziowej

Charakterystyka stopów kobaltu
Kobalt odznacza się wysoką odpornością na naprężenia i korozję w wysokich temperaturach. Inne zastosowania stopów kobaltu obejmują:

Superstopy na potrzeby przemysłu lotniczego
Przemysłowe turbiny gazowe
Pigmenty w komercyjnych i przemysłowych produktach ceramicznych i szklanych

Skontaktuj się z nami już dziś, aby uzyskać więcej informacji na temat stopów kobaltu.