Slitiny niklu pro použití v letectví a kosmonautice

V leteckém průmyslu se používá velké množství různých slitin niklu. Tyto slitiny niklu jsou voleny na základě své schopnosti odolávat mimořádně vysokým teplotám, korozi a trvalému opotřebovávání a rovněž vzhledem ke svým magnetickým vlastnostem. Slitiny niklu patří strukturálně k jedněm z nejodolnějších materiálů, jaké jsou k mání, a navíc dobře vedou elektřinu.

Následuje přehled nejvýhodnějších vlastností, díky nimž hrají slitiny niklu v leteckém průmyslu tak důležitou roli:

Ohromná pevnost při extrémně vysokých teplotách

Waspaloy je výborným zástupcem slitin niklu pro letecký průmysl, který poskytuje pevnost a spolehlivost při vysokých teplotách díky tomu, že si uchovává strukturální celistvost při teplotách až do 870 °C. Výborná teplotní odolnost slitiny Wasaploy z ní činí vhodnou volbu pro použití v letecké technice, kde se při spalování leteckého paliva mohou díly dlouhodobě zahřívat na velmi vysoké teploty.

Oxidační a korozní odolnost

Slitiny na bázi niklu, jako je Alloy X-750, nabízejí vynikající odolnost vůči extrémně náročným prostředím, která se vyskytují například v tlakových nádobách, raketových motorech, plynových turbínách a dalších součástech letecké techniky. Slitina Alloy X-750 se precipitačně vytvrzuje dalšími houževnatými a všestrannými kovy, jako je například hliník a titan, a je tak schopna odolávat velmi vysokým úrovním oxidace a koroze, které jsou častým problémem u řady leteckých dílů.

Nízká roztažnost při vysokých teplotách

Alloy 36 je slitina na bázi niklu a železa (obsahuje 36 % niklu), která se používá v leteckém inženýrství. Hlavní výhodou této slitiny jsou její mimořádně nízké úrovně roztažnosti při kryogenních teplotách 260 °C a vyšších, díky čemuž si slitina udržuje svůj stálý tvar a pevnost. Mezi oblasti jejího použití v leteckém průmyslu patří výroba kompozitních materiálů, termostatových tyčí, měřicích zařízení, součástí laserů a nádrží a potrubí pro uchovávání a přepravu zkapalněného plynu.

Odolnost proti tečení za podmínek vysokého namáhání

Slitiny niklu pro použití v leteckém průmyslu, jako je slitina Alloy 80A, vykazují výjimečnou odolnost proti tečení. Díky schopnosti uchovat si pevnost při vysoké míře namáhání a při teplotách až do 850 °C se tato slitina neobyčejně dobře uplatňuje při konstrukci výfukových ventilů a rotorů turbín letadel.

Vzhledem k řadě výhod spojených se slitinami na bázi niklu je zřejmé, že bez použití těchto univerzálních kovů by měl letecký průmysl potíže nalézt adekvátní náhradu, která by nabídla stejný rozsah aplikací nutný k dosažení tak vysoké míry účinnosti a spolehlivosti.