NeoNickel

Tepelné zpracování

thermal-processing-header.webp

Náš ucelený skladový sortiment zahrnuje rozmanitý výběr slitin použitelných při procesu tepelného zpracování, které nabízejí vynikající pevnost a oxidační odolnost u zařízení, která pracují v teplotním rozsahu 537–1 232 °C.

Slitiny

Nerezové oceli (4)
Slitiny niklu (8)

Možnosti zpracování

Naše služby zahrnují řezání vodním paprskem, laserem a pásovými pilami na tyče.

Aplikace

TEPELNÁ ÚPRAVA

Naše slitiny pro tepelné zpracování se používají v koších s tyčovým rámem, vlnitých ochranných pláštích a dalších přípravcích, které slouží ke vkládání dílů k tepelnému zpracování do pece a jejich vyjímání. Uvnitř pecí se naše slitiny používají v sálavých trubkách, ventilátorech, muflích, vnitřních krytech, pásech atd. Slitina RA330® je výkonným pomocníkem díky své dobré pevnosti, odolnosti vůči nauhličování a vnitřní únavě vznikající při cyklických změnách teplot. Slitina RA330® je rovněž odolná proti tvorbě sigma fáze, a proto si zachovává tažnost a umožňuje narovnávání a provádění oprav svařováním, čímž se prodlužuje užitečná životnost přípravku. Naše slitiny se běžně používají při různých operacích tepelného zpracování, mezi které patří žíhání, vakuové zpracování, neutrální kalení, nauhličování, solné taveniny a řada dalších použití.

OCELÁRNY A HLINÍKÁRNY

Naše materiály se používají v zařízeních, jako jsou sálavé trubky, vnitřní kryty, víka a žlaby systémů argon-kyslíkového oduhličování (AOD), pecní válce, tepelné štíty, trysky pro injektáž práškového uhlí, hořáky a rekuperační jednotky. Při těchto aplikacích se často používají slitiny, jako jsou 309/309S, 310S nebo 601, ale pokud se požaduje vysoká pevnost, používá se slitina 253 MA® nebo 602 CA®.

PRÁŠKOVÉ KOVY

Slitiny pro tepelné zpracování se používají při výrobě práškového železa a hotových slinutých dílů. Slitiny 253 MA a RA330® se používají v pásech a muflích pro žíhání práškového železa. Většina muflí pro sintrovací pece se běžně vyrábí ze slitin RA330® nebo 601. Slitiny RA333®, 602 CA® a 601 se také běžně používají pro mufle a lodičky v pecích, kde probíhá redukce práškového molybdenu a wolframu.

ELEKTRÁRNY

Uhelné elektrárny vyžadují slitiny, které mají nejen dobrou pevnost a oxidační odolnost při vysokých teplotách, ale rovněž slitiny, které odolávají vysokoteplotní korozi v podobě sulfidace a potenciálně i abraze. Při většině aplikací se používají slitiny s nízkým obsahem niklu vzhledem k jejich lepší toleranci síry ve srovnání se slitinami na bázi niklu. Slitiny jako 309/309S, 310S a 253 MA® se běžně používají pro komponenty, jako jsou uhelné trysky, hořáky, tepelné izolace trubek, podpěry trubek, ponorné trubky cyklonů a ofukovače trubek.

CHEMIKÁLIE A RAFINACE

Rafinérie používají slitiny pro tepelné zpracování v systémech ohřevu ropy před destilací. Materiály jako nerezová ocel 310S se běžně používají v ohřívačích ropy pro hořáky, zatímco těžké plechy vyrobené z materiálů 310S, 253 MA® a RA330® se běžně používají při výrobě podpěr a závěsů trubek. Slitiny pro tepelné zpracování se rovněž používají při výrobě spalovacích komínů, které slouží k oxidaci a likvidaci případných odpadních plynů produkovaných rafinérií.

Slitiny, jako je například 800H/AT, se používají v pecích metanového reformingu v komponentách, mezi které patří trubky, pigtaily, výstupní komory, obtoková potrubí atd. Tam, kde jsou teploty a podmínky nauhličování takové, že existují obavy ze zprachovatění kovů, se běžně používají slitiny, jako jsou např. 602 CA® a RA333®. Při výrobě kyseliny dusičné se slitiny pro tepelné zpracování používají v nosných roštech a koších katalyzátorů.

Tyčové koše
Vlnité ochranné pláště
Sálavé trubky
Muflové pece
Pecní pásy
Vakuové zpracování
Žíhání
Pecní válce
Kotvy/závěsy
Hrdí členové Britské asociace ventilů a pohonůHrdí členové Britské asociace ventilů a pohonů