NeoNickel

Energetika

power-generation-header.webp

Naše slitiny pro energetiku se používají v nejnáročnějších aplikacích v uhelných elektrárnách, elektrárnách s kombinovaným cyklem, elektrárnách na výrobu energie z odpadů, biomasy, jaderných elektrárnách a v obnovitelných zdrojích energie.

Slitiny

Superduplexní nerezové oceli (1)
Duplexní nerezové oceli (1)
Slitiny niklu (11)
Nerezové oceli (4)

Možnosti zpracování

Naše řezací služby zahrnují řezání vodním paprskem, laserem a pilami na tyče.

Aplikace

KOTLE

Materiály používané v elektrárenských kotlích jsou voleny s ohledem na mez tečení a vysokou odolnost vůči korozi v prostředích s vysokými teplotami. V závislosti na přítomnosti chloru a síry se používají slitiny 253 MA®, 309/309S, 310S, 321, RA330® a 601 . Slitiny 253 MA® a 309/309S se běžně používají v tryskách práškových hořáků a i v dalších vnitřních součástech kotlů, jako jsou podpěry potrubí, opláštění trubek a teplotní sondy. Slitina 253 MA® se používá v cyklonech řady elektrárenských kotlů technologie CFB, protože má při teplotách nad 871 °C dvojnásobnou mez tečení ve srovnání s nerezovými ocelemi jakosti 309/309S a 310S a vykazuje odolnost vůči oxidaci až do teploty 1 093 °C. Slitina RA330® se díky své odolnosti vůči oxidaci až do teploty 1 149 °C a vysoké odolnosti vůči tepelné únavě vznikající při cyklických aplikacích používá v ofukovačích elektrárenských kotlů.

SYSTÉMY REGULACE ZNEČIŠŤOVÁNÍ

Řada našich slitin se používá v systémech regulace znečišťování, jako jsou odsiřovací jednotky (FGD), mokré elektrostatické odlučovače (WESP) a některé absorbéry uhlíku. Vzhledem ke korozivním podmínkám, jejichž příčinou jsou vysoké hladiny vodných roztoků chloridů, kyselé hodnoty pH a zvýšené teploty, jsou používány slitiny s přídavkem molybdenu, které odolávají důlkové a štěrbinové korozi. Slitiny AL-6XN®, ZERON® 100 a UNS S32205 se používají v řadě aplikací FGD a WESP, jako jsou absorpční nádoby, opláštění, potrubní vedení, otočné lopatky, čerpadla, systémy kalového hospodářství, otočná kola a komínové klapky. Slitina AL-6XN® se již více než 20 let používá v řadě systémů FGD, aniž by byly hlášeny jakékoli potíže. Duplexní jakosti UNS S32205 a ZERON® 100 jsou stále oblíbenějšími volbami díky své vysoké pevnosti a relativně nižší ceně ve srovnání se slitinami s vyšším obsahem niklu. Duplex UNS 32205 se rovněž používá v absorpčních nádobách systémů zachycování uhlíku pilotních provozů.

JADERNÉ ELEKTRÁRNY

V souvislosti s diskusemi o budoucnosti čistých energií získávají jaderné elektrárny stále větší pozornost. Slitina AL-6XN® se používá v řadě chladicích systémů, kde se jako procesní voda používá mořská voda nebo kde je třeba zabránit mikrobiálně indukované korozi. Dalším kandidátem pro použití v těchto systémech může být slitina ZERON® 100. Nerezové oceli jakosti 304L a 316L se běžně používají při výrobě zásobníků na odpad, rukavicové boxy a rovněž pro tepelné výměníky a další přepravní zařízení.

Hořáky
Hořáky s nízkou tvorbou NOx
Pračky plynů
Biomasa
Absorbéry uhlíku
Zařízení na odsiřování spalin (FGD)
Přenosová potrubí
Vstřikování paliva
Pozemní plynové turbíny (LGBT)
Spalovací trubky
Energie přílivu a odlivu
Geotermální energie
Větrné turbíny
Hrdí členové Britské asociace ventilů a pohonůHrdí členové Britské asociace ventilů a pohonů