Slitiny niklu pro korozní prostředí

Pokud pracujete v prostředích s agresivními chemickými látkami, můžete využít řady univerzálních slitin niklu, které vyhoví požadavkům komplexních procesů a toků odpadních materiálů, a současně nabízejí výbornou odolnost vůči některým chemikáliím. Máme-li uvést příklad, ve srovnání s nerezovou ocelí jsou tyto slitiny méně náchylné ke korozi za mechanického namáhání, k důlkové korozi, vzniku trhlin a podobným problémům v zahřátých roztocích obsahujících chloridy.

Následující informace jsou úvodem do problematiky efektivního použití sortimentu slitin niklu určených pro korozní prostředí. Pokud potřebujete podrobněji prodiskutovat svoji situaci, stojí za to kontaktovat odborníky ze společnosti NeoNickel.

Funkce slitin niklu

V průmyslových odvětvích, v nichž se používají chemické procesy, se samozřejmě můžeme běžně setkat s velkou řadou různých prostředí. Je však poctivé říci, že funkci kovových materiálů používaných při těchto procesech obvykle hodnotíme podle úrovně jejich odolnosti vůči několika málo kyselinám ze skupiny agresivních anorganických kyselin. Klíčovou roli mezi těmito kyselinami pravděpodobně hrají kyseliny sírová, chlorovodíková a fluorovodíková. Dále se asi budete dívat také na vlivy iontů železa a dalších zbytkových látek.

Nikl a slitiny niklu jsou kovové materiály, u kterých se prokázala vysoká odolnost vůči korozi způsobené určitými roztoky žíravé povahy. Velmi obecně řečeno, čím vyšší je obsah niklu ve slitině, tím nižší je výsledná rychlost koroze. Příčinou této odolnosti je tvorba nerozpustných hydroxidů kovů a solí, které snižují rychlost rozpouštění.

Jaká jsou nejlepší použití klíčových typů slitin niklu?

Podívejme se na tyto slitiny z hlediska jejich hlavních legovacích složek. Samotný nikl je určen hlavně pro žíravé roztoky. U slabších redukčních roztoků, jako je kyselina fluorovodíková, se používá slitina niklu a mědi. Pokud pracujete se silnými redukčními činidly, bude pravděpodobněji vaší volbou slitina s molybdenem.

Jestliže se snažíte zabránit oxidaci, jsou nikl, železo a chrom volbou pro oxidační roztoky, zatímco u superoxidačních roztoků budete používat slitinu niklu, chromu a křemíku. Konečně slitina niklu, chromu a molybdenu je dostatečně univerzální k tomu, aby vyhověla nárokům všech těchto prostředí.

Použití mědi, molybdenu nebo wolframu ve slitině pomáhá zvyšovat přirozenou odolnost poskytovanou samotným niklem a podstatně tuto odolnost zesiluje. Na druhé straně chrom pomáhá při tvorbě pasivních vrstev, které brání vzniku korozivních procesů. U aplikací, kde existuje vysoký korozní potenciál a nelze udržovat tyto vrstvy, je výhodnější volbou pro ochranu křemík, jehož působení spočívá ve vytváření ochranných oxidů.

Komunikace se společností NeoNickel

Tento úvod do problematiky slitin niklu, který nastiňuje jejich vlastnosti a použití, bude pravděpodobně pouze výchozím bodem k mnohem podrobnější diskusi vašich specifických požadavků.

Proto bude dobré, pokud navážete komunikaci s odborníky, kteří jsou v tomto oboru kovaní. Jsme předním dodavatelem vysoce výkonných slitinových řešení pro klíčové společnosti v celé Evropě. Díky tomuto pozadí naši metalurgové plně chápou jedinečné a náročné požadavky prostředí, ve kterých jsou tyto produkty používány. Máme v nabídce špičkové produkty v podobě desek, plechů, tyčí aj.