NeoNickel

Korozivzdorné slitiny

Korozivzdorné slitiny (jinak také CRA) poskytují mimořádně důležitou dlouhodobou odolnost vůči korozi u dílů, které se používají v prostředí ropného a plynárenského průmyslu. Jedná se například o díly, jako jsou vrtné trubky a důležité bezpečnostní prvky, potrubí, tepelné výměníky, nádoby, ventily, vrtné komponenty a ventily a další.

Zákazníci si mohou vybírat z řady různých korozivzdorných slitin. Tyto slitiny se obvykle dělí do kategorií podle úrovně své odolnosti při vystavení podmínkám konkrétního prostředí.

Mezi klíčové parametry prostředí, které ovlivňují korozní vlastnosti těchto slitin, patří:

  • Teplota
  • Parciální tlak CO2
  • Přítomnost či nepřítomnost síry pH prostředí
  • Koncentrace chloridových iontů
  • Parciální tlak H2S

Výše uvedené parametry mohou ovlivnit:

  • Stabilitu pasivního filmu (iniciace obecné koroze nebo důlkové koroze)
  • Snadnost repasivace iniciované důlkové koroze
  • Disoluční rychlosti nebo uvolňováníkovu z důlků
  • Riziko korozního praskání (SCC), iniciace a propagace

ZPŮSOBY VÝBĚRU KOROZIVZDORNÝCH SLITIN

Metody výběru korozivzdorných slitin (CRA), které se používají při výrobě a přepravě korozivních plynů a ropných produktů, mohou mohou být ošemetnou úlohou, jejíž řešení není jednoduché, a v případě nesprávného provedení může dojít k aplikačním chybám nebo k získání nespolehlivých výsledků týkajících se výkonnosti slitin CRA v konkrétním provozním prostředí.

Společnosti i jednotlivci přistupují k výběru slitin CRA různě, a berou při tom v úvahu předpokládaný stav potrubních vedení a vrtů. Pokud jsou k dispozici výzkumná zařízení, běžný postup spočívá ve vytvoření a použití zkušebního programu simulujícího podmínky v konkrétním provozním prostředí (např. průtokové potrubní systémy vs hlubinné vrty). Na základě výsledků se poté zvolí skupina slitin jako řada možných alternativ. Místo současného testování všech slitin je snazší a levnější testovat jen několik nejpravděpodobnějších slitin CRA.

Tento způsob výběru může v zájmu dosažení uspokojivých výsledků trvat klidně jeden až tři roky, a to s sebou může nést značné náklady. Dalším způsobem výběru slitin CRA je studium korozních dat platných pro očekávané provozní podmínky, s jejichž pomocí je možné snadno vyřadit nevhodné kandidáty. Poté je možné provést zkoušky za účelem dalšího zúžení výběru.

Zde je několik příkladů korozivzdorných slitin a podmínek, pro které se nejlépe hodí:

316L (austenitická nerezová ocel)

Slitina 316L se běžně používá pro opláštění nádob, povrchové trubky a plátovaná potrubní vedení. Jedná se o hlavní oblasti použití této slitiny, a proto je nutné dbát na to, aby bylo při použití zajištěno úplné odvzdušnění. V přítomnosti kyslíku bude u slitiny 316L docházet k důlkové korozi, a to dokonce i při expozici studené mořské vodě.

Alloy 22

Slitina Alloy 22 vykazuje výjimečnou odolnost vůči širokému spektru korozních prostředí. Nabízí vynikající odolnost vůči vlhkému chlóru a směsím obsahujícím kyselinu dusičnou nebo oxidující kyseliny s chloridovými ionty. Rovněž je možné očekávat odolnost vůči redukujícím kyselinám, jako je například kyselina sírová nebo chlorovodíková. Další korozivní chemikálie, vůči kterým je slitina odolná, jsou oxidující chloridy kyselin, vlhký chlór, kyselina mravenčí a octová, chloridy železa a mědi, mořská voda, slaná voda a řada směsných nebo kontaminovaných chemických roztoků, ať už organických či anorganických.

ZERON® 100

ZERON®100 vykazuje vynikající odolnost vůči štěrbinové a důlkové korozi v prostředí teplé mořské vody. Výborně odolává koroznímu praskání.

Společnost NeoNickel dodává slitiny kovů a korozivzdorné slitiny zákazníkům z celé Evropy. Budete-li potřebovat podrobnější informace, neváhejte nás kontaktovat!

Hrdí členové Britské asociace ventilů a pohonůHrdí členové Britské asociace ventilů a pohonů