Duplexní slitiny

HeaderDuplexní slitiny jsou stále oblíbenějším produktem. Přestože první odlitek byl vyroben již v roce 1930, pokrok v technologiích výroby oceli od 80. let minulého století výrazně přispěl k rozšíření jejich používání. Tento pokrok je pozoruhodný zejména z hlediska řízení obsahu dusíku.

Klíčové výhody duplexních nerezových ocelí

  • Dvojnásobná konstrukční pevnost ve srovnání s austenitickými a feritickými nerezovými ocelemi
  • Široké spektrum korozní odolnosti – zejména odolnost vůči koroznímu praskání
  • Dobrá tuhost až do teploty -80 °C
  • Opatrná svařitelnost v řezech s větší tlouštkou
  • Nižší ceny a lepší cenová stabilita

Důležité informace k výběru slitiny

Abychom vám umožnili vybrat vždy tu nejlepší slitinu pro konkrétní projekt, je dobřé si uvědomit, že duplexní nerezové oceli nejsou vhodné pro ryze kryogenické aplikace, jejich použití je omezeno maximální teplotou 300 °C a jsou obtížněji tvarovatelné a obrobitelné než austenitické nerezové oceli.

Informace o naší slitině 2205 DUPLEX

Tato slitina je nejpoužívanějším typem feritické nebo austenitické nerezové oceli. Je mimořádně pevná a vysoce odolná – zejména vůči koroznímu praskání vyvolanému chloridy, důlkové korozi a štěrbinové korozi. Je také odolná vůči koroznímu namáhání vyvolaného sulfidy. Můžete se s ní setkat pod názvem 2205 Stainless nebo Duplex 2205 a díky možnosti použití v širokém spektru aplikací se jedná o jednu z nejběžnějších nerezových ocelí na trhu.

Obsahuje 40–50 % feritu v žíhaném stavu a její vynikající výkon se přisuzuje vysokému obsahu chromu, dusíku a molybdenu. Další podrobnosti o slitině 2205 DUPLEX můžete získat zde.

Informace o naší slitině ZERON® 100

Tato duplexní slitina je vysoce nákladově efektivní a mezi zákazníky se těší mimořádné oblibě. Neobyčejně dobře se vypořádává s těmi nejnáročnějšími a nejagresivnějšími prostředími. Díky své účinné odolnosti vůči koroznímu praskání a korozní odolnosti v prostředí teplé mořské vody a rovněž vynikající odolnosti vůči důlkové korozi dosahuje výborného výkonu v řadě různých aplikací.

Význačnou vlastností je zejména její rázová pevnost bez jakéhokoli pravého tvárně-křehkého přechodu, což ji odlišuje od ostatních produktů. Z celé řady oblastí jejího použití je možné jmenovat tepelné výměníky, výrobu elektrické energie, tlakové nádoby a papírenský a celulózový průmysl.

Kontaktujte NeoNickel

Budete-li mít jakékoli dotazy ohledně použití našich duplexních slitin nebo projevíte-li zájem o cenovou nabídku, vyplňte poptávkový formulář na této straně. Případně kontaktujte telefonicky jednu z našich kanceláří ve Spojeném království nebo v Evropě, která s vámi prodiskutuje vaše potřeby. Podrobnosti jsou k dispozici na stránce s kontaktními údaji.

Footer