NeoNickel

Duplex 2205

Posláním společnosti NeoNickel je poskytovat zákazníkům vysoce kvalitní a multifunkční slitiny, které odolají i těm nejextrémnějším tlakům. V této souvislosti představujeme Duplex 2205, duplexní austenitickou/feritickou nerezovou ocel, která v žíhaném stavu obsahuje 40–50 % feritu.

Vynikající korozní odolnost

Ocel Duplex 2205 se fakticky stala řešením problémů s korozním praskáním způsobeným chloridy, ke kterému dochází při použití nerezových ocelí 304/304L nebo 316/316L.

Příčinou této odolnosti je vysoký obsah molybdenu, chromu a dusíku. Duplex 2205 tak poskytuje mnohem lepší korozní odolnost ve většině prostředí a také má vyšší konstrukční pevnost než ostatní výše uvedené kovové materiály. Jsou to právě tyto vlastnosti, proč se tato ocel využívá v širokém spektru aplikací, mezi které patří například chemické procesní nádoby, systémy odsiřování plynů, vařáky v celulózkách, pračky pro bělení, potravinářská zařízení, potrubní systémy pro ropné vrty a tepelné výměníky.

Výborná pevnost a tuhost

Proč je Duplex 2205 tak vysoce ceněným materiálem, který se používá v širokém spektru aplikací? Odpověď zní, že Duplex 2205 je mimořádně univerzálním materiálem, který s sebou přináší řadu výhod. Mezi tyto výhody patří vysoká odolnost vůči koroznímu praskání vyvolanému chloridy a sulfidy, vynikající pevnost a schopnost zachovat si odolnost proti důlkové a štěrbinové korozi vyvolané chloridy.

Orientace na kvalitu

Duplex 2205 od společnosti NeoNickel je slitinou těch nejvyšších kvalit, kterou nenarušují vysoké teploty ani působení těch nejextrémnějších prostředí. Zkrátka je přesně tím, co byste od firmy zaměřené na špičkové výrobky očekávali. Bez ohledu na to, jak náročné mohou být podmínky použití, má společnost NeoNickel vědomosti, schopnosti a odborné znalosti, které jí umožňují dodávat slitiny, které vás nikdy nezradí. To, že u našich výrobků klademe takový důraz na spolehlivost a na kvalitu je důvod, proč jsme v současné době považováni za jednoho z nejdůvěryhodnějších dodavatelů a výrobců speciálních kovů na světě.

Budete-li potřebovat další informace o slitině Duplex 2205, kontaktujte nás!

Hrdí členové Britské asociace ventilů a pohonůHrdí členové Britské asociace ventilů a pohonů