Dodavatel duplexních nerezových ocelí

HeaderKlíčové body při úvaze o použití duplexních nerezových ocelí

V souvislosti s pokrokem v oblasti regulace obsahu dusíku při výrobě oceli během posledních tří desetiletí získávají duplexní nerezové oceli na oblibě. Zde jsou čtyři klíčové výhody, které získáte při jejich použití:

  • Pevnost – vyšší pevnost těchto ocelí (dvojnásobek konstrukční pevnosti austenitických i feritických ocelí) vede ke značným úsporám hmotnosti.
  • Korozní odolnost – tyto oceli nabízejí řadu možností z hlediska ochrany v konkrétních oblastech použití; zejména se jedná o odolnost vůči důlkové korozi, štěrbinové korozi a koroznímu praskání. Ukázaly se být užitečnými v zařízeních, jako jsou mimo jiné zásobníky horké vody nebo varné nádoby v pivovarnictví, bazény a zařízení zpracovatelských závodů.
  • Tuhost – tyto oceli obvykle fungují mnohem lépe než ocele feritické až do teploty -50–80 °C (nikoli však v čistě kryogenních aplikacích).
  • Svařitelnost – ve srovnání se standardními austenitickými ocelemi jsou mnohem lépe svařitelné v silných řezech.

Při výběru materiálu je však nutné brát v úvahu řadu dalších aspektů. Tyto oceli se tváří a opracovávají mnohem obtížněji než austenitické oceli. Proto by duplexní nerezová ocel neměla být vaší volbou v případech, kdy se vyžaduje vysoká úroveň tvářitelnosti. Jejich použití je také omezeno maximální teplotou 300 °C. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte, abychom mohli pečlivě vyhodnotit vaše konkrétní požadavky.

Strength • Corrosion ResistanceToughness • Weldability

Pevnost • Korozní odolnost
Tuhost • Svařitelnost

Stručné informace o duplexních nerezových ocelích

Jejich zvýšená pevnost a vylepšená korozní odolnost vychází ze smíšené mikrostruktury austenitu a feritu – obvykle v poměru 50/50, ale občas také v poměru 60/40. Tyto oceli obvykle mají vyšší obsah chromu a molybdenu a nižší obsah niklu než austenitická nerezová ocel.

Dodavatel duplexních nerezových ocelí – dobré zprávy ohledně nákladů

Vlastností duplexní nerezové oceli se dosahuje při nižším obsahu legovacích složek ve srovnání s jinými jakostmi, a proto je použití těchto ocelí při řadě různých aplikací nákladově efektivnější. O použití specifických produktů je možné rozhodovat na základě obsahu legovacích složek a korozní odolnosti.

Dva úžasné materiály od společnosti NeoNickel

2205 Duplex – tento materiál obsahuje přibližně 40–50 % feritu v žíhaném stavu a považuje se za praktické řešení problémů s korozním praskáním způsobených chloridy, které se často vyskytují při použití jiných typů nerezových ocelí. Další podrobnosti získáte zde.

ZERON® 100 – tato slitina vznikla jako výsledek vývoje materiálu odolného vůči korozi pro použití v čerpadlech provozovaných v náročných podmínkách Severního moře. Díky své vynikající výkonnosti se tento materiál v současné době používá v řadě průmyslových odvětví, a to v nejrůznějších formách. Další podrobnosti získáte zde.

Kontaktujte nás

Naše společnost trvale usiluje o to, aby zákazníci vždy získali ten nejlepší produkt pro danou oblast použití. Budete-li mít jakékoli požadavky, kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky, abychom mohli prodiskutovat podrobnosti.