Square Grid

Slitina Alloy 825

Alloy 825 je slitina niklu, železa a chromu s přídavkem molybdenu a mědi a má vynikající korozní odolnost.

Alloy 825 je vysoce výkonná slitina niklu, železa a chromu s přídavkem molybdenu, mědi a titanu. Obsah niklu plně postačuje k zajištění odolnosti proti koroznímu praskání vyvolanému chloridovými ionty.

Inventory

Formy materiálu Rozsah velikosti od Rozsah velikosti do
Trubka Alloy 825 0,5” 8”
Kulatiny Alloy 825 10 mm 334 mm
Plechy a tabule Alloy 825 2 mm 10 mm
Armatury Alloy 825 2 mm 10 mm
Příruby Alloy 825 2 mm 10 mm

Can't find the product you need? Please contact us directly."

Gallery Image

Pipe

Gallery Image

Pipe Fittings

Gallery Image

Flanges

Gallery Image

Sheet & Plate

Gallery Image

Round Bar

Chemical Analysis

% Ni Cr Fe C Mn Si Cu Mo Al Ti P S
Min. 38 19,5 Bilance 0 0 0 1,5 2,5 0 0,6 0 0
Max. 46 23,5 - 0,05 1 0,5 3 3,5 0,2 1,2 0,020 0,010

Applications

Gallery Image

Perfect for applications in the Petrochemical & Refinery sector

Slitina Alloy 825 can be used in a variety of applications, here are just a few examples:

  • Rozpouštěcí nádrže pro palivové články
  • Tepelné výměníky chlazené mořskou vodou; pobřežní potrubní systémy; trubky a součásti systémů zpracování kyselého plynu
  • Tepelné výměníky, výparníky, odsiřovací jednotky, ponorné trubky atd. používané při výrobě kyseliny fosforečné
  • Vzduchem chlazené tepelné výměníky v ropných rafinériích
  • Chemický a potravinářský průmysl

About Slitina Alloy 825

Slitina niklu Alloy 825 dosahuje ve spojení s molybdenem a mědí vynikající odolnosti vůči redukčním prostředím, kde se vyskytuje například kyselina sírová nebo fosforečná. Molybden brání vzniku důlkové a štěrbinové koroze. Obsah chromu ve slitině zajišťuje odolnost vůči různým oxidačním látkám, jako je například kyselina dusičná, dusičnany a oxidující soli.

Společnost NeoNickel se specializuje na dodávky vysoce výkonných slitin kovů pro široké spektrum odvětví. Jako vysoce uznávaný evropský dodavatel poskytujeme špičkové, tepelně odolné, korozivzdorné, letecké, titanové a nerezové slitiny na každém trhu.

 

Properties

Hustota:
8,14 g/cm³
Rozsah teplot tání:
1 370-1 400 °C
Měrná tepelná kapacita:
440 J/kg.°C
Elektrický odpor:
1,13 µΩ.m
Poissonův poměr:
0,29-0,34

Specifications

Číslo UNS:
N08825
Číslo W.Nr.:
2,4858
Normy:
ASTM B163, B423, B424, B425, B564, B704, B705, B366, B751, B775, B829
Download the Slitina Alloy 825 Data Sheet Download

Request a Quote

Fill in our online form to get a fast quote. Got a technical question? Contact us on techsales@neonickel.com or for more general enquiries please email us at enquiries@neonickel.com