Square Grid

ZERON® 100 FG

Inventory

Can't find the product you need? Please contact us directly."

Chemical Analysis

About ZERON® 100 FG

Profil właściwości

ZERON® 100 FG jest często wskazany jako najlepsze rozwiązanie dla systemów rur dla cieczy powodujących korozję. Mimo, że wiele rur i armaturę łączy się spawaniem, w niektórych miejscach konieczne jest zastosowanie połączeń kołnierzowych. W miejscach, w których może dochodzić do korozji śrub kołnierzowych zaleca się stosowanie łączników odpornych na korozję. ZERON® 100 można stosować w formie łączników o dwóch różnych klasach. Klasa FG wskazuje na to, że stop spełnia normy dotyczące właściwości w zakresie rozciągania umieszczone w ASTM A193 klasa B7. Co więcej, ZERON® 100 można stosować w formie łączników w stanie wyżarzonym. Wiąże się to z obniżoną wytrzymałością w zakresie plastyczności i rozciągliwości w porównaniu z klasą FG, ale łączniki spęczane mogą być produkowane w niższej cenie w stanie wyżarzonym. Wynika to z tego, że śruby poddawane wyżarzaniu mogą być spęczane poprzez kucie po wyżarzaniu, podczas gdy FG, których właściwości powstają w rezultacie umacniania przez zgniot muszą być produkowane z formy pręta.

Aby uzyskać więcej informacji o stopie ZERON® 100 FG proszę się z nami skontaktować lub wypełnić nasz internetowy formularz wyceny, a natychmiast się z Państwem skontaktujemy!

Zwyczajowa nazwa handlowa stopu to ZERON® 100 FG

Stop nierdzewny typu super duplex

Profil właściwości

ZERON® 100 FG jest często wskazany jako najlepsze rozwiązanie dla systemów rur dla cieczy powodujących korozję. Mimo, że wiele rur i armaturę łączy się spawaniem, w niektórych miejscach konieczne jest zastosowanie połączeń kołnierzowych. W miejscach, w których może dochodzić do korozji śrub kołnierzowych zaleca się stosowanie łączników odpornych na korozję. ZERON® 100 można stosować w formie łączników o dwóch różnych klasach. Klasa FG wskazuje na to, że stop spełnia normy dotyczące właściwości w zakresie rozciągania umieszczone w ASTM A193 klasa B7. Co więcej, ZERON® 100 można stosować w formie łączników w stanie wyżarzonym. Wiąże się to z obniżoną wytrzymałością w zakresie plastyczności i rozciągliwości w porównaniu z klasą FG, ale łączniki spęczane mogą być produkowane w niższej cenie w stanie wyżarzonym. Wynika to z tego, że śruby poddawane wyżarzaniu mogą być spęczane poprzez kucie po wyżarzaniu, podczas gdy FG, których właściwości powstają w rezultacie umacniania przez zgniot muszą być produkowane z formy pręta.

Aby uzyskać więcej informacji o stopie ZERON® 100 FG proszę się z nami skontaktować lub wypełnić nasz internetowy formularz wyceny, a natychmiast się z Państwem skontaktujemy!

Zwyczajowa nazwa handlowa stopu to ZERON® 100 FG

Stop nierdzewny typu super duplex

Download the ZERON® 100 FG Data Sheet Download

Request a Quote

Fill in our online form to get a fast quote. Got a technical question? Contact us on techsales@neonickel.com or for more general enquiries please email us at enquiries@neonickel.com