Square Grid

PRODEC 303

Inventory

Can't find the product you need? Please contact us directly."

Chemical Analysis

About PRODEC 303

Profil właściwości

Prodec 303 to materiał odporny na umiarkowanie korozyjne środowiska, który ustępuje materiałowi 304 ze względu na wysoką zawartość siarczków. W celu uzyskania optymalnej odporności na korozję zaleca się poddanie Prodec 303 obróbce chemicznej w celu usunięcia siarczków z finalnej powierzchni części.

Wysoka zawartość siarczków dodanych w celu uzyskania optymalnej skrawalności jest niekorzystna przy obróbce na gorąco. Jeśli konieczna jest obróbka na gorąco zaleca się rozważenie Prodec 304 lub pośredniego poziomu siarczków. Jeśli konieczne jest kucie należy przeprowadzać je w temperaturze 980-1205°C, a następnie wyżarzanie w temperaturze co najmniej 1040°C oraz hartowanie w wodzie lub gwałtowne chłodzenie w inny sposób.Odkształcalność na zimno materiału Prodec 303 jest ograniczona ze względu na zawartość siarczków. Prodec 303 można poddać zginaniu przy zachowaniu szerokiego promienia gięcia. Gdy konieczna jest obróbka na zimo należy zastanowić się nad zastosowaniem stopu Prodec 304.

Cechy

  • Topiony i poddawany obróbce w celu zwiększenia skrawalności
  • Poprawiona skrawalność w porównaniu z 304/304L oraz 316/316L

Za sprawą wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz zaangażowania, firma NeoNickel stała się globalnym liderem oferującym specjalistyczne metale wysokiej jakości. Wystarczy spojrzeć na nasz wyjątkowy asortyment stopów metali, aby zdać sobie sprawę, dlaczego dotarliśmy na sam szczyt.

Prosimy o kontakt, aby uzyskać więcej informacji na temat stopu Prodec 303 lub wypełnienie naszego formularza wyceny, a wkrótce skontaktujemy się z Państwem!

Zwyczajowe nazwy handlowe

Prodec, Prodec 303, Prodec 303

Profil właściwości

Prodec 303 to materiał odporny na umiarkowanie korozyjne środowiska, który ustępuje materiałowi 304 ze względu na wysoką zawartość siarczków. W celu uzyskania optymalnej odporności na korozję zaleca się poddanie Prodec 303 obróbce chemicznej w celu usunięcia siarczków z finalnej powierzchni części.

Wysoka zawarość siarczków dodanych w celu uzyskania optymalnej skrawalności jest niekorzystna przy obróbce na gorąco. Jeśli konieczna jest obróbka na gorąco zaleca się rozważenie Prodec 304 lub pośredniego poziomu siarczków. Jeśli konieczne jest kucie należy przeprowadzać je w temperaturze 980-1205°C (1800-2200°F), a następnie wyżarzanie w temperaturze co najmniej 1040°C (1900°F) oraz hartowanie w wodzie lub gwałtowne chłodzenie w inny sposób. Odkształcalność na zimno materiału Prodec 303 jest ograniczona ze względu na zawartość siarczków. Prodec 303 można poddać zginaniu przy zachowaniu szerokiego promienia gięcia. Gdy konieczna jest obróbka na zimo należy zastanowić się nad zastosowaniem stopu Prodec 304.

Cechy

  • Topiony i poddawany obróbce w celu zwiększenia skrawalności
  • Poprawiona skrawalność w porównaniu z 304/304L oraz 316/316L

Za sprawą wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz zaangażowania od prawie 30 lat w dążenie do doskonałości, firma NeoNickel stała się globalnym liderem oferującym specjalistyczne metale wysokiej jakości. Wystarczy spojrzeć na nasz wyjątkowy asortyment stopów metali, aby zdać sobie sprawę, dlaczego dotarliśmy na sam szczyt.

Prosimy o kontakt, aby uzyskać więcej informacji na temat stopu Prodec 303 lub wypełnienie naszego formularza wyceny, a wkrótce skontaktujemy się z Państwem!

Zwyczajowe nazwy handlowe

Prodec, Prodec 303, Prodec 303

Download the PRODEC 303 Data Sheet Download

Request a Quote

Fill in our online form to get a fast quote. Got a question? Contact us on enquiries@neonickel.com