Průvodce výběrem svařovacích drátů

Tento průvodce je určen pouze pro komerční aplikace.

Uvedené možnosti se považují za spolehlivé. Tento materiál však nelze použít jako náhradu odborné technické pomoci, která je nutným předpokladem jakéhokoli konkrétního použití. Společnost NeoNickel neposkytuje žádnou záruku a nepřebírá žádnou právní odpovědnost za výsledky dosažené v jakékoli konkrétní situaci. Kromě toho nebude v této souvislosti odpovědná za jakékoli přímé, nepřímé, zvláštní a následné škody.