Square Grid

ZERON® 100 FG

Inventory

Can't find the product you need? Please contact us directly."

Chemical Analysis

About ZERON® 100 FG

Funkční profil

Ocel ZERON® 100 FG je často určena pro potrubní systémy, které jsou používány pro korozní kapaliny. Přestože je mnoho trubek a tvarovek spojeno svařováním, v některých místech je nutné použít příruby. Tam, kde se může objevit koroze přírubových šroubů, je žádoucí používat spojovací materiál odolný proti korozi. Ocel ZERON® 100 je dostupná jako spojovací materiál ve dvou různých jakostech. Jakost FG splňuje požadavky na tah pro jakost B7 normy ASTM A193. Navíc je ocel ZERON® 100 k dispozici jako spojovací materiál v žíhané formě. Ve srovnání s FG má nižší mez kluzu a pevnost v tahu, avšak spojovací materiál může být vyráběn levněji žíháním v roztoku. To je způsobeno tím, že šrouby žíhané v roztoku mohou být tvarovány kováním po žíhání v roztoku, zatímco ocel FG, jejíž vlastnosti jsou vytvářeny řízeným kalením, musí být opracována z tyče.

Budete-li potřebovat podobnější informace o oceli ZERON® 100 FG, kontaktujte nás, případně vyplňte náš online poptávkový formulář. Budeme vás obratem kontaktovat!

Běžné obchodní názvy oceli ZERON® 100 FG

Superduplexní nerez

Funkční profil

ZERON® 100 FG je často určena pro potrubní systémy, které jsou používány pro korozní kapaliny. Přestože je mnoho trubek a tvarovek spojeno svařováním, v některých místech je nutné použít příruby. Tam, kde se může objevit koroze přírubových šroubů, je žádoucí používat spojovací prostředky odolné proti korozi. ZERON® 100 je dostupná jako spojovací materiál ve dvou různých jakostech. Jakost FG splňuje požadavky na tah pro jakost B7 normy ASTM A193. Navíc je ZERON® 100 k dispozici jako spojovací materiál v žíhané formě. Ten má nižší mez kluzu a pevnost v tahu ve srovnání s FG, avšak spojovací prvky mohou být vyráběny levněji v podmínkách žíhání v roztoku. To je způsobeno tím, že šrouby žíhané v roztoku mohou být tvarovány kováním následovaným žíháním v roztoku, zatímco ocel FG, jejíž vlastnosti jsou vytvářeny řízeným kalením, musí být opracována z tyče.

Budete-li potřebovat podobnější informace o oceli ZERON® 100 FG, kontaktujte nás, případně vyplňte náš online poptávkový formulář. Budeme vás obratem kontaktovat!

Běžné obchodní názvy oceli ZERON® 100 FG

Superduplexní nerez

Download the ZERON® 100 FG Data Sheet Download

Request a Quote

Fill in our online form to get a fast quote. Got a technical question? Contact us on techsales@neonickel.com or for more general enquiries please email us at enquiries@neonickel.com