Square Grid
Řezání vodním paprskem

Řezání vodním paprskem

Hledáte-li moderní kapacity pro øezání vodním paprskem, jste u spoleènosti NeoNickel na správné adrese. Naše moderní provozy se vypoøádají i s nejnároènìjšími požadavky na øezání vodním paprskem, od malosériových dílù až po velkosériovou výrobu.

Flexibilní a rychlé øezání vodním paprskem

Náš tým odborníkù disponuje více než tøicetiletými zkušenostmi v oblasti øezání vodním paprskem. Jsme schopni pracovat podle rozpoètových možností a èasových harmonogramù zákazníkù a poskytovat jim služby, které oèekávají. Díky kombinaci našich dlouholetých zkušeností a moderních provozù øezání vodním paprskem mùžeme nabídnout služby, které jsou pøizpùsobeny individuálním požadavkùm zákazníkù a jsou realizovány pøesnì podle specifikací.

Výhody øezání vodním paprskem

Øezání vodním paprskem má øadu výhod, mimo jiné:

  • Mùže být levnìjší než ostatní technologie
  • Je možné øezat témìø libovolný materiál
  • Možnost øezání širokého rozsahu tlouštìk
  • Možnost øezání témìø jakéhokoli tvaru

Naše kapacity øezání vodním paprskem

Kingswinford +44 1384 282400

Wardjet Z25434 000 mm x 2 500 mm
Tlouška plechu až 5″
Tolerance: 0 – 12,7 mm, -0/+0,5 mm
Tolerance: 15,88 mm – 38,10 mm, -0/+1 mm
Tolerance: 44,45 mm – 63,5 mm, -0/+1,6 mm

Blackburn +44 1254 582999

Flow FlowmasterVelikost lože 4 000 x 2 000
DWJ WMC50ISRozmìry øezu 3 800 x 1 800
pøi použití dynamické hlavy
Max. tlouška øezu 150 mm
Až 12 mm +/- 0,75 mm
>12 mm až 25 mm +/- 1 mm
>25 mm až 75 mm +/- 2 mm
>75 mm +/- 3,175

Milan, Itálie +39 0362 494 1

WaterjetVelikost lože 7 500 mm x 2 400 mm
Maximální tlouška 80 mm

Lyon, Francie +33 4 72 47 46 46

Bystronic 6030Velikost lože 3 000 mm x 6 000 mm
2 hlavy
Tlouška: 2 mm min. – 100 mm max.
Tolerance: 2 mm – 5 mm, +/- 0,3 mm
Tolerance: 6 mm – 12 mm, +/- 0,5 mm
Tolerance: 13 mm – 30 mm, +/- 0,6 mm
Tolerance: 31 mm – 100 mm, +/- 0,7 mm

 

Další informace o našich službách øezání vodním vám poskytneme zde nebo vyplòte poptávkový formuláø. Budeme vás obratem kontaktovat!